Oops! It seems that you are using an outdated version of Internet Explorer!

This website (and the rest of the internet as well) works best in the latest browsers. Websites look better, do load faster and browsing the web is less unsafe. Please upgrade your Internet Explorer or install an alternative browser.

Browser selection

18. - 19. 5. 2018 / Impact Hub Brno

O akci

Zajímá vás, jak společně utvářet místa, v nichž žijeme? Co s tím mohou dělat lokální komunity, místní samosprávy či aktivní jednotlivci?

Seznamte se s lidmi, kteří se věnují rozličným společensky prospěšným tématům. Získejte nápady na utváření veřejného prostoru, který je udržitelný a přátelský pro všechny. Zjistěte, jak může vypadat aktivní spolupráce s příchozími. Poznejte, co znamená budování lokálních komunit.

Inspirujte se a dosáhněte změn ve svém okolí!

Chci se zůčastnit

Přednášky

Chcete poznat co nejvíce? Poslechněte si odborníky a odbornice z ČR při 25 minutových blocích nebo hostky a hosty ze zahraničí při 50 minutových tlumočených přednáškách či talk show.

Workshopy

Přijďte si vyzkoušet, jak funguje nehierarchie nebo komunikace v konfliktních situacích. Zažijte hravý workshop na téma genderových stereotypů nebo komentovanou procházku.

Open Mic

Jste aktivní ve vašem městě či vaší komunitě a chcete o tom dát vědět světu? Přijďte nám to říct! Během open micu máte 7 minut na prezentaci svých aktivit. Inspirujte svým příkladem ostatní!

Doprovodný program

Chcete víc? Pokřtíme první knihu s tématem budování komunit v ČR a představíme web o udržitelném veřejném prostoru. Těšte se na výstavy, promítání filmů a ekurze do okolí. Večery patří síťování!

Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Aktivizujeme komunity a jednotlivce k jednání na základě ekologických a sociálních souvislostí. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody. NESEHNUTÍ

Přednášející na koho se můžete určitě těšit?

Susa Gunzner-Sattler

Umělkyně, která žije a pracuje v Berlíně a v Grandhotelu Cosmopolis v Augsburgu. Působí v oblasti umění, azylové spolupráce a budování lokálních komunit.

Dle svých slov se “v laboratoři Grandhotel Cosmopolis pohybuje na rozhraní mezi globálním nomádismem a směřování společnosti do 21. století. Ve své práci zkoumá vztah mezi jednotlivcem, kolektivem, materiálním světem i světem hodnot. Být "grandhoteliérkou" pro ni znamená rozšiřování strnulého a rigidního společenského systému za pomoci vlastního srdce”.

Grandhotel Cosmopolis není žádný obyčejný hotel. Je místem, které kombinuje ubytování uprchlíků a uprchlic, umělecké ateliéry a otevřené pracovní prostory. Zároveň funguje jako cenově dostupný hotel a pravidelně nabízí kulturní a kulinářské akce.

Sibil Sattler

Umělkyně, textilní návrhářka a kuchařka, která žije a pracuje v Berlíně a v Grandhotelu Cosmopolis v Augsburgu. Zaměřuje se na zkoumání a změnu tradic a kulturních vzorců.

Zajímá se o fenomén stravování v kulturním i sociálním kontextu a zkoumá, jakou roli ve formování komunit hraje právě jídlo. Stejně jako pro Susu, být "grandhoteliérkou” pro ni znamená rozšiřování strnulého a rigidního společenského systému za pomoci vlastního srdce”.

Grandhotel Cosmopolis není žádný obyčejný hotel. Je místem, které kombinuje ubytování uprchlíků a uprchlic, umělecké ateliéry a otevřené pracovní prostory. Zároveň funguje jako cenově dostupný hotel a pravidelně nabízí kulturní a kulinářské akce.

Asma Abbas

Politická filozofka s oborovými přesahy do sociologie, genderových studií i sociální antropologie.

Působí na americké Liberal Arts College Bard College at Simon's Rock a pochází z Pákistánu. Tento semestr je hostující profesorkou na Masarykově univerzitě. Asma Abbas energickou badatelkou s velkými přesahy do občanské angažovanosti i rozšiřování možností lidskosti.

Martin Lutz

Vedoucí oddělení kvality ovzduší na berlínské radnici, zodpovědný za naplňování opatření ke zlepšování kvality ovzduší v Berlíně

Osobně se zasazuje o realizaci a vyhodnocování opatření ke zlepšování ovzduší v Berlíně, konzultuje i mimoevropským městům jejich strategie zejména tam, kde je primárním zdrojem polutantů automobilová doprava.

Martin Balluch

Zabývá se aktivismem od roku 1979, kdy se podílel na kampani za zákaz jaderných elektráren v Rakousku. V roce 1985 založil první skupinu zabývající se právy zvířat.

Posledních 20 let je aktivní především v rámci organizace VGT (Verein Gegen Tierfabriken), která má na kontě dlouhý list úspěchů v podobě zákazů a reforem zákonů, např. zákaz kožešinových farem, bateriových chovů, divokých zvířat v cirkusech nebo vivisekce opic. Na své přednášce stručně pohovoří o tom, co stojí za úspěchem jejich kampaní.

Eva Hauserová

Absolventka biologie na PřFUK, spisovatelka, editorka, konzultantka malých městských přírodních zahrádek a koordinátorka spolku Permakultura (CS)

Na BarCampu NESEHNUTÍ představí spolek Permakultura. Permakultura (CS) byla založena roku 1996 a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádají mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Jejich hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře (designu udržitelných lidských sídel na etickém základě) ve středoevropských podmínkách.
www.permakulturacs.cz

Ethnocatering

Vychází z koncepce sociálního podnikání Inbáze, z. s. Kuchařky pracující v Ethnocateringu jsou migrantky ve věku nad 40 let, které z různých důvodů (politických, sociálních, ekonomických) přišly, často s velmi pohnutými osudy, hledat nový domov do České republiky.

Tyto ženy se nachází ve složité životní situaci a jejich integrace bývá pozvolnější. Přichází prakticky s nulovým hmotným bohatstvím, ale s obrovským duševním bohatstvím – perfektní znalostí své domácí kuchyně. Toto přirozené know-how Ethnocatering využívá a zároveň poskytuje férovou práci, která je jim blízká. Ženy mají možnost se dále vzdělávat a rozšiřovat si svoji kvalifikaci. Jakub Trnobranský přišel do prvního kontaktu s Ethnocateringem během studií na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2015 pracuje jako manažer tohoto sociálního podniku a zároveň jako člen vedení neziskové organizace InBáze, z.s. Je velikým fanouškem III. sektoru ekonomiky (sociální ekonomiky), který je ze své podstaty nejvhodnějším a nejudržitelnějším prostředím pro komunitní aktivity.

Jako doma – Homelike, o.p.s

je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Jejím cílem je společnost, kde každý má možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti.

Jejími prostředky jsou partnerství a participace, empowerment (posílení), vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova.

Mareena

Občanské sdružení Mareena vzniklo z iniciativy Kdo pomůže? Ta vznikla na Slovensku v dubnu 2015 ve Společenství Ladislava Hanusa. Cílem bylo najít 1000 dobrovolníků pomáhajících při integraci uprchlíků na Slovensku.

V průběhu několika měsíců se jí podařilo registrovat více než 2000 lidí ochotných poskytnout zázemí a podporu lidem na útěku. Dnes podle aktuálních potřeb Mareena hledá, vybírá, připravuje a zapojuje dobrovolníky poskytujících pomoc při integraci lidí s mezinárodní ochranou. Usiluje o vytvoření podmínek pro rodiny a jednotlivce, které jim umožní úspěšně se realizovat v naší zemi a navázat pracovní i osobní vztahy pomáhající stát se součástí slovenské společnosti.
www.mareena.sk

Taher Kebab

Povoláním farmaceut ze Syrského Homsu se aktuálně věnuje překračování hranic mezi Syřany a Čechy v Brně v rámci projektu SYRECZECH.

SYRECZECH, připomínající typický český sýr ,,sýreček‘‘, symbolizuje spojení Sýrie a České republiky. Projekt odstartoval v roce 2014 a od počátku jej doprovází pestrá paleta akcí: česko-syrská setkání, kulturní akce, charitativní sbírka, filmové promítání, odborné debaty, typické české Vánoce, výlety a mnoho dalšího.
http://www.syreczech.cz

Dorota Osvaldová

Spolu s Taherem se věnují organizací akcí, které spojují Syřany a Čechy v Brně, budování komunit “odspodu” a zvyšování občanského zapojení cizinců.

SYRECZECH, připomínající typický český sýr ,,sýreček‘‘, symbolizuje spojení Sýrie a České republiky. Projekt odstartoval v roce 2014 a od počátku jej doprovází pestrá paleta akcí: česko-syrská setkání, kulturní akce, charitativní sbírka, filmové promítání, odborné debaty, typické české Vánoce, výlety a mnoho dalšího.
http://www.syreczech.cz

Masha Servetnyk

V Kulturlabor Trial&Error začala pracovat jako EVS dobrovolnice v roce 2014. Nyní je projektovou koordinátorkou a pohybuje se na rozhraní mezi tvořivými dílnami, tvorbou grafiky, fundraisingem, strategickým plánováním i řízením projektů. Vystudovala ekologické inženýrství a brzy dokončí obor management přírodních zdrojů na Humboldtově univerzitě.

Kulturlabor Trial & Error je berlínská nezisková organizace, která pracuje s D.I.Y. kulturou, udržitelností, uměním a médii. Podňecuje ostatní k aktivitě, nezávisle na věku nebo dovednostem. Pracuje s tématy aktivismu, trvalé udržitelnosti, solidární ekonomiky, budování komunit a kreativní tvorby. Nabízí prostor dětem, dospělým i rodinám z celého světa.

Sandra Riekstina

Vystudovala mezinárodní vztahy, lingvistiku a dějiny umění. Poté, co strávila několik let jako projektová manažerka, kurátorka a výzkumná pracovnice v centru současného umění, rozhodla se přesídlit k aktivitám, které mají hlubší dopad a připojila se k Trial & Error jako stážistka. Podílí se na fundraisingu a koordinaci projektů a zároveň pomalu realizuje i své nápady a nové workshopy.

Kulturlabor Trial & Error je berlínská nezisková organizace, která pracuje s D.I.Y. kulturou, udržitelností, uměním a médii. Podňecuje ostatní k aktivitě, nezávisle na věku nebo dovednostem. Pracuje s tématy aktivismu, trvalé udržitelnosti, solidární ekonomiky, budování komunit a kreativní tvorby. Nabízí prostor dětem, dospělým i rodinám z celého světa.

Esther Bernsen

Vystudovala psychologii v Německu a Maďarsku. Ve svých studiích se soustředila na klinickou a organizační psychologii a zkoumala následky traumatu po válce. Od roku 2009 pracuje s lidmi na útěku: v léčebném centru v Berlíně (Zentrum Überleben) a jako sociální pracovnice pro děti. Již více než dva roky pracuje jako projektová manažerka v neziskové organizaci Über den Tellerrand.

Über den Tellerrand věří, že dialog a vzájemné poznávání je klíčem k otevřené a multikulturní společnosti. Organizace je známa tím, že používá jídlo jako katalyzátor dlouhodobé integrace uprchlíků a uprchlic v Evropě. Organizuje kurzy vaření s cílem vzájemného poznávání. V současné době má Über den Tellerrand kanceláře v Berlíně a ve Frankfurtu, stejně jako mezinárodní síť s více než třiceti pobočkami, které pracují se stejným konceptem.

Krisztina Katona

Umělkyně, která již více než 10 let pracuje společně s těmi nejvíce zranitelnými skupinami obyvatel. Pracuje v prostředí věznic, mezi romskou mládeží, s dětmi z dětských domovů a handicapovanými lidmi. S využitím komunitního umění podporuje ostatní, aby se zapojili do veřejného života.

Adaptovala murální (nástěnné) malby do podoby nástroje pro komunitní rozvoj a práci. Rozvinula vlastní metodu nazvanou MuralMoralMethod. Založila ji na zkušenostech, které získala v Nikaragui a které provázala s arteterapií, participačním uměním a neformálním vzděláváním. Vede lokální i mezinárodní workshopy a podílela se na vzniku 36 murálních maleb v Maďarsku i dalších částech Evropy. Od roku 2010 spolupracuje s romskou komunitou v Pécsbánya v Maďarsku. Zde se jí podařilo vytvořit advokační skupinu romských a neromských žen s nimiž vytváří tlak na lokální autority a snaží se tak aktivně řešit problémy zdejší komunity.

Program co? kde? kdy?

Program usilovně ladíme. Sledujte web.

Kde to bude?Najdete nás snadno!

Registrace Co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítraZůčastním se programu v

BarCamp NESEHNUTÍ je dvoudenní neformální konference, během které budou paralelně probíhat přednášky, workshopy a další doprovodné aktivity. Je jen na vás, jaký program si sami sestavíte.

V průběhu obou dnů bude k dispozici teplý i studený raut.
Tlumočení z anglického a německého jazyka do češtiny bude zajištěno.
Akce je zdarma, s možností dobrovolně přispět na aktivity pořádající organizace.

Na BarCamp je nutné se registrovat do 10. května 2018. Rezervaci nenechávejte na poslední chvíli, počet míst je omezen.

Přijďte a dokažte spolu s námi, že skutečná změna začíná spolu.