Oops! It seems that you are using an outdated version of Internet Explorer!

This website (and the rest of the internet as well) works best in the latest browsers. Websites look better, do load faster and browsing the web is less unsafe. Please upgrade your Internet Explorer or install an alternative browser.

Browser selection

18. - 19. 5. 2018 / Impact Hub Brno

O akci

Zajímá vás, jak společně utvářet místa, v nichž žijeme? Co s tím mohou dělat lokální komunity, místní samosprávy či aktivní jednotlivci?

Seznamte se s lidmi, kteří se věnují rozličným společensky prospěšným tématům. Získejte nápady na utváření veřejného prostoru, který je udržitelný a přátelský pro všechny. Zjistěte, jak může vypadat aktivní spolupráce s příchozími. Poznejte, co znamená budování lokálních komunit.

Inspirujte se a dosáhněte změn ve svém okolí!

Chci se zůčastnit

Přednášky

Chcete poznat co nejvíce? Poslechněte si odborníky a odbornice z ČR při 25 minutových blocích nebo hostky a hosty ze zahraničí při 50 minutových tlumočených přednáškách či talk show.

Workshopy

Přijďte si vyzkoušet, jak funguje nehierarchie nebo komunikace v konfliktních situacích. Zažijte hravý workshop na téma genderových stereotypů nebo komentovanou procházku.

Open Mic

Jste aktivní ve vašem městě či vaší komunitě a chcete o tom dát vědět světu? Přijďte nám to říct! Během open micu máte 7 minut na prezentaci svých aktivit. Inspirujte svým příkladem ostatní!

Doprovodný program

Chcete víc? Pokřtíme první knihu s tématem budování komunit v ČR a představíme web o udržitelném veřejném prostoru. Těšte se na výstavy, promítání filmů a ekurze do okolí. Večery patří síťování!

Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti. Chceme otevřenou a angažovanou společnost schopnou dialogu, založenou na respektu k přírodě, lidem a zvířatům. Aktivizujeme komunity a jednotlivce k jednání na základě ekologických a sociálních souvislostí. Přijímáme zodpovědnost jako nedílnou součást svobody. NESEHNUTÍ

Přednášející na koho se můžete určitě těšit?

Susa Gunzner-Sattler

Umělkyně, která žije a pracuje v Berlíně a v Grandhotelu Cosmopolis v Augsburgu. Působí v oblasti umění, azylové spolupráce a budování lokálních komunit.

Dle svých slov se “v laboratoři Grandhotel Cosmopolis pohybuje na rozhraní mezi globálním nomádismem a směřování společnosti do 21. století. Ve své práci zkoumá vztah mezi jednotlivcem, kolektivem, materiálním světem i světem hodnot. Být "grandhoteliérkou" pro ni znamená rozšiřování strnulého a rigidního společenského systému za pomoci vlastního srdce”.

Grandhotel Cosmopolis není žádný obyčejný hotel. Je místem, které kombinuje ubytování uprchlíků a uprchlic, umělecké ateliéry a otevřené pracovní prostory. Zároveň funguje jako cenově dostupný hotel a pravidelně nabízí kulturní a kulinářské akce.
grandhotel-cosmopolis.org

Sibil Sattler

Umělkyně, textilní návrhářka a kuchařka, která žije a pracuje v Berlíně a v Grandhotelu Cosmopolis v Augsburgu. Zaměřuje se na zkoumání a změnu tradic a kulturních vzorců.

Zajímá se o fenomén stravování v kulturním i sociálním kontextu a zkoumá, jakou roli ve formování komunit hraje právě jídlo. Stejně jako pro Susu, být "grandhoteliérkou” pro ni znamená rozšiřování strnulého a rigidního společenského systému za pomoci vlastního srdce”.

Grandhotel Cosmopolis není žádný obyčejný hotel. Je místem, které kombinuje ubytování uprchlíků a uprchlic, umělecké ateliéry a otevřené pracovní prostory. Zároveň funguje jako cenově dostupný hotel a pravidelně nabízí kulturní a kulinářské akce.
grandhotel-cosmopolis.org

Asma Abbas

Politická filozofka s oborovými přesahy do sociologie, genderových studií i sociální antropologie.

Působí na americké Liberal Arts College Bard College at Simon's Rock a pochází z Pákistánu. Tento semestr je hostující profesorkou na Masarykově univerzitě. Asma Abbas energickou badatelkou s velkými přesahy do občanské angažovanosti i rozšiřování možností lidskosti.
asmaabbas.weebly.com

Ondřej Chybík

Po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku.

Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio CHYBIK+KRISTOF. Je autorem pražské rezidenční čtvrti Waltrovka, Českého národního pavilonu EXPO v italském Miláně, Nového sídla Lesů ČR a mnoha dalších staveb. V roce 2015 ho Forbes vybral do seznamu "30 pod 30".

Martin Balluch

Zabývá se aktivismem od roku 1979, kdy se podílel na kampani za zákaz jaderných elektráren v Rakousku. V roce 1985 založil první skupinu zabývající se právy zvířat.

Posledních 20 let je aktivní především v rámci organizace VGT (Verein Gegen Tierfabriken), která má na kontě dlouhý list úspěchů v podobě zákazů a reforem zákonů, např. zákaz kožešinových farem, bateriových chovů, divokých zvířat v cirkusech nebo vivisekce opic. Na své přednášce stručně pohovoří o tom, co stojí za úspěchem jejich kampaní.
www.martinballuch.com/

Eva Hauserová

Absolventka biologie na PřFUK, spisovatelka, editorka, konzultantka malých městských přírodních zahrádek a koordinátorka spolku Permakultura (CS)

Na BarCampu NESEHNUTÍ představí spolek Permakultura. Permakultura (CS) byla založena roku 1996 a je součástí širokého mezinárodního permakulturního hnutí. Pořádají mezinárodně uznávané kurzy permakulturního designu a další specializované kurzy, viz akademiepermakultury.cz. Jejich hlavním cílem je sdílení zkušeností a šíření informací o permakultuře (designu udržitelných lidských sídel na etickém základě) ve středoevropských podmínkách.
www.permakulturacs.cz

Ethnocatering

Vychází z koncepce sociálního podnikání Inbáze, z. s. Kuchařky pracující v Ethnocateringu jsou migrantky ve věku nad 40 let, které z různých důvodů (politických, sociálních, ekonomických) přišly, často s velmi pohnutými osudy, hledat nový domov do České republiky.

Tyto ženy se nachází ve složité životní situaci a jejich integrace bývá pozvolnější. Přichází prakticky s nulovým hmotným bohatstvím, ale s obrovským duševním bohatstvím – perfektní znalostí své domácí kuchyně. Toto přirozené know-how Ethnocatering využívá a zároveň poskytuje férovou práci, která je jim blízká. Ženy mají možnost se dále vzdělávat a rozšiřovat si svoji kvalifikaci. Jakub Trnobranský přišel do prvního kontaktu s Ethnocateringem během studií na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2015 pracuje jako manažer tohoto sociálního podniku a zároveň jako člen vedení neziskové organizace InBáze, z.s. Je velikým fanouškem III. sektoru ekonomiky (sociální ekonomiky), který je ze své podstaty nejvhodnějším a nejudržitelnějším prostředím pro komunitní aktivity.
www.ethnocatering.cz

Jako doma – Homelike, o.p.s

je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Jejím cílem je společnost, kde každý má možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti.

Jejími prostředky jsou partnerství a participace, empowerment (posílení), vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova.
jakodoma.org/

Andrea Mann

Urbanistka a expertka na územní plánování, majitelka kanceláře pro územní rozvoj di_mann.

Andrea má zkušenost s urbanistickým rozvojem a participativními procesy, které se dotýkají veřejného prostoru a oživování městských prostor od roku 2001. Podílí se také na rozvoji městských částí ve Vídni včetně zajišťování účasti veřejnosti.

Taher Kebab

Povoláním farmaceut ze Syrského Homsu se aktuálně věnuje překračování hranic mezi Syřany a Čechy v Brně v rámci projektu SYRECZECH.

SYRECZECH, připomínající typický český sýr ,,sýreček‘‘, symbolizuje spojení Sýrie a České republiky. Projekt odstartoval v roce 2014 a od počátku jej doprovází pestrá paleta akcí: česko-syrská setkání, kulturní akce, charitativní sbírka, filmové promítání, odborné debaty, typické české Vánoce, výlety a mnoho dalšího.
www.syreczech.cz

Dorota Osvaldová

Spolu s Taherem se věnují organizací akcí, které spojují Syřany a Čechy v Brně, budování komunit “odspodu” a zvyšování občanského zapojení cizinců.

SYRECZECH, připomínající typický český sýr ,,sýreček‘‘, symbolizuje spojení Sýrie a České republiky. Projekt odstartoval v roce 2014 a od počátku jej doprovází pestrá paleta akcí: česko-syrská setkání, kulturní akce, charitativní sbírka, filmové promítání, odborné debaty, typické české Vánoce, výlety a mnoho dalšího.
www.syreczech.cz

Masha Servetnyk

V Kulturlabor Trial&Error začala pracovat jako EVS dobrovolnice v roce 2014. Nyní je projektovou koordinátorkou a pohybuje se na rozhraní mezi tvořivými dílnami, tvorbou grafiky, fundraisingem, strategickým plánováním i řízením projektů. Vystudovala ekologické inženýrství a brzy dokončí obor management přírodních zdrojů na Humboldtově univerzitě.

Kulturlabor Trial & Error je berlínská nezisková organizace, která pracuje s D.I.Y. kulturou, udržitelností, uměním a médii. Podňecuje ostatní k aktivitě, nezávisle na věku nebo dovednostem. Pracuje s tématy aktivismu, trvalé udržitelnosti, solidární ekonomiky, budování komunit a kreativní tvorby. Nabízí prostor dětem, dospělým i rodinám z celého světa.
www.trial-error.org/

Sandra Riekstina

Vystudovala mezinárodní vztahy, lingvistiku a dějiny umění. Poté, co strávila několik let jako projektová manažerka, kurátorka a výzkumná pracovnice v centru současného umění, rozhodla se přesídlit k aktivitám, které mají hlubší dopad a připojila se k Trial & Error jako stážistka. Podílí se na fundraisingu a koordinaci projektů a zároveň pomalu realizuje i své nápady a nové workshopy.

Kulturlabor Trial & Error je berlínská nezisková organizace, která pracuje s D.I.Y. kulturou, udržitelností, uměním a médii. Podňecuje ostatní k aktivitě, nezávisle na věku nebo dovednostem. Pracuje s tématy aktivismu, trvalé udržitelnosti, solidární ekonomiky, budování komunit a kreativní tvorby. Nabízí prostor dětem, dospělým i rodinám z celého světa.
www.trial-error.org/

Esther Bernsen

Vystudovala psychologii v Německu a Maďarsku. Ve svých studiích se soustředila na klinickou a organizační psychologii a zkoumala následky traumatu po válce. Od roku 2009 pracuje s lidmi na útěku: v léčebném centru v Berlíně (Zentrum Überleben) a jako sociální pracovnice pro děti. Již více než dva roky pracuje jako projektová manažerka v neziskové organizaci Über den Tellerrand.

Über den Tellerrand věří, že dialog a vzájemné poznávání je klíčem k otevřené a multikulturní společnosti. Organizace je známa tím, že používá jídlo jako katalyzátor dlouhodobé integrace uprchlíků a uprchlic v Evropě. Organizuje kurzy vaření s cílem vzájemného poznávání. V současné době má Über den Tellerrand kanceláře v Berlíně a ve Frankfurtu, stejně jako mezinárodní síť s více než třiceti pobočkami, které pracují se stejným konceptem.
UEBERDENTELLERRAND.ORG

Krisztina Katona

Umělkyně, která již více než 10 let pracuje společně s těmi nejvíce zranitelnými skupinami obyvatel. Pracuje v prostředí věznic, mezi romskou mládeží, s dětmi z dětských domovů a handicapovanými lidmi. S využitím komunitního umění podporuje ostatní, aby se zapojili do veřejného života.

Adaptovala murální (nástěnné) malby do podoby nástroje pro komunitní rozvoj a práci. Rozvinula vlastní metodu nazvanou MuralMoralMethod. Založila ji na zkušenostech, které získala v Nikaragui a které provázala s arteterapií, participačním uměním a neformálním vzděláváním. Vede lokální i mezinárodní workshopy a podílela se na vzniku 36 murálních maleb v Maďarsku i dalších částech Evropy. Od roku 2010 spolupracuje s romskou komunitou v Pécsbánya v Maďarsku. Zde se jí podařilo vytvořit advokační skupinu romských a neromských žen s nimiž vytváří tlak na lokální autority a snaží se tak aktivně řešit problémy zdejší komunity.

Nadace Via

Jsme nezávislá česká nadace. Rozvíjíme komunitní život a podporujeme ty, kteří zlepšují život ve svém okolí.

Naší vizí je společnost, kde většina lidí jedná svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost za sebe a za své okolí, a kde je darování běžnou součástí života.
www.nadacevia.cz

Marek Čaněk

Pracuje v Centru pro odborové organizování, aby se zlepšilo postavení zaměstnanců a zaměstnankyň ve službách. Dlouhodobě se též věnuje výzkumu a aktivismu v oblasti pracovní migrace. Povede přednášku na téma Aktivistické versus byrokratické odbory.

Martin Veselý

PUrbánní a environmentální antropolog, výzkumník, konzultant a facilitátor v oblasti urbánních studií, udržitelného regionálního rozvoje a prostorového plánování.

Po několika letech převážně v akademické sféře jsem se rozhodl ubírat cestou nezávislého odborníka a společně s urbanistkou Kristýnou Starou jsme založili atelier dialog architekti. Základním mottem naší práce je naslouchat a komunikovat a až potom (možná) projektovat. Zapojujeme veřejné instituce, soukromé investory, podnikatele, místní komunity a v neposlední řadě také děti do plánování rozvoje měst.

Daniel Böhm

Působí ve Vídni jako komunikační expert v oblasti městské mobility.

Pro město Vídeň rozvíjí projekty a kampaně, které mají motivovat lidi k tomu, aby při pohybu městem využívali různé druhy dopravy. Zároveň se snaží o podporu pěší a cyklo dopravy, v roce 2016 řešil propagaci cyklo dopravy, když se Vídeň ocitla v kolapsu. Pomáhal realizovat schéma na dotace cargobike (nákladních kol).

Marek Sivák

Jako architekt se dlouhodobě věnuje veřejnému prostoru a participaci obyvatel na rozvoji města.

V Plzni stál u zrodu komunitního programu Pěstuj prostor (následně spolku), který roku 2014 úspěšně zajišťuje projekty jako Otevřená výzva Pěstuj prostor, Městská plovárna Plzeň, Plzeňský architektonický manuál, Den architektury Plzeň, přednáškové cykly nebo architektonické vycházky. Zároveň spolupracuje s plzeňskými městskými obvody na participačních proměnách veřejných prostranství.

¨

Barbora Babicová, Julie Janečková

Prostřednictvím autentických příběhů je možno přiblížit náročnější anebo otevřít citlivější témata a otevřeně o nich diskutovat s mladými lidmi.

Storytelling je účinným nástrojem pro rozvoj kritického myšlení mládeže, formování jejich postojů a názorů nejen na sebe samého, ale i na dění ve společnosti. Odpolední workshop nastíní, jaké vzdělávací nástroje a techniky jsou vhodné pro emocionální a zážitkové učení, jakými prostředky podpořit rozvoj kritického myšlení mládeže a jak formovat jejich postoje a názory vůči zranitelným skupinám. Představí online živou knihovnu. Julie Janečková se věnuje zpracování metodických materiálů pro začlenění storytellingu jako vhodné didaktické metody do vyučování na základních a středních školách. Barbora Babicová působí jako lektorka, mentorka a metodička v neziskové organizaci Od emócií k poznaniu, v které se věnují bourání předsudků a stereotypů a také jako redaktorka v odborném časopise o vzdělávaní DOBRÁ ŠKOLA.

Martin Nešpor

Paběrkování po brněnsku je iniciativa, která má za cíl informovat veřejnost o problematice plýtvání potravinami.

Její hlavní činnost spočívá v posklizňovém sběru zeleniny a ovoce, které se kvůli nevyhovujícímu tvaru či velikosti nedostanou do prodeje. Sesbírané plodiny se pak díky Potravinové bance pro Brno, Jihomoravském kraji a organizaci Food not Bombs dostávají na talíř. Mezi další aktivity iniciativy patří například vzdělávání studentů středních škol nebo pořádání promítání.

Markéta Vinkelhoferová

Spoluzakladatelka sociálního podniku Fair & Bio pražírna ve středočeském Kostelci nad Labem, kterou provozuje Fair & Bio družstvo.

Pražírna od roku 2013 zpracovává fairtradovou bio kávu a zaměstnává mentálně a fyzicky znevýhodněné pracovníky. Podnik svým družstevním založením navazuje tím na více jak 170-letou tradici spolkového a družstevního podnikání v českých zemích. Markéta Vinkelhoferová je členkou správní rady Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) a pracovala v neziskové organizaci Ekumenická akademie, kde koordinovala mezinárodní projekt na podporu sociální solidární ekonomiky. Snaží se šířit povědomost o environmentálních sociálních podnicích a pro MPSV vykonává konzultace se zájemci o evropské dotace. Spoluorganizovala Fóra sociální solidární ekonomiky, potravinové suverenity a semináře Otevřený prostor v letech 2017 (Podnikání pro lidi a planetu ) a 2018 (Cesty ke smysluplné práci). Povede workshop na téma Jak založit sociální podnik - aktivitu udržitelnou sociálně, enviromentálně a ekonomicky? Představen bude koncept sociální solidární ekonomiky, příklady dobré praxe z ČR a zahraničí spolu se současnými možnostmi jak na to.

Jan Paul

Nadšený cestovatel, vystudovaný politolog a nedostudovaný etnolog, který již 3 roky střídavě pobývá v ČR a Bělorusku, kde pomáhá koordinovat programy zaměřené na rozvoj občanských iniciativ a komunit, s nimiž tyto iniciativy pracují.

Ve svém příspěvku se zaměří na specifika budování komunit ve společnosti, která je vůči aktivním lidem velmi nedůvěřivá. V režimu, který hledá jakoukoliv možnost aktivní občany zneužít, sledovat a pod různými záminkami dokonce i trestat. A přesto to bude vyprávění se šťastným koncem, alespoň pro některé…

Andrea Kutílková

Vystudovala andragogiku na Filozofické fakultě UK v Bratislavě a později vzdělávání dospělých na FolkHighSchool v Dánsku.

Zajímá se o téma celoživotního vzdělávání a komunitního organizování. V Mareene má na starosti dobrovolnický program a kromě toho má spolu s přáteli komunitně- kulturní centrum Kaláb v Bratislavě.

Sofya Piradyan

Studentka lingvistiky a interkulturní komunikace na Státní lingvistické univerzitě v arménském Jerevanu.

Zajímá se o lidská práva, mírová studia a rezoluce konfliktů, otázku genderově podmíněného násilí a diskriminace, ženská práva a interkulturní vzdělávání. Aktuálně je na roční stáži v organizaci NESEHNUTÍ v rámci EVS programu.

Peter Guštafík

Věnuje se vzdělávání v neziskových organizacích, veřejných institucích a firmách v tématech fundraising, gamifikace, rozhodování na základě dat, či vyjednávání.

Facilitačně spoluvedl vzdělávání pro British Council na Slovensku ve třech mezinárodních programech Intercultural Navigators, Active Citizens and Empowering European Citizens. Vystudoval matematiku na Cornell University v USA, absolvoval Dlouhodobé vzdělávání konzultantů pro třetí sektor a je spoluautorem publikací Fundraising bez hraníc, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Neziskovky a zisk, Príručka podnikání pre neziskové organizácie.

Anna Bromová

V roce 2014 zakládala komunitní bikesharing Rekola v Brně.

Když se o tři roky později Rekola transformovala z neziskovky na firmu, rozhodla se vybudouvanou komunitu udržet a založit s ní první českou cyklokuchyni Bike Kitchen Brno. BKB je cyklodílna otevřená pro všechny. Funguje na nehierarchických principech, vybírá pouze dobrovolné příspěvky a udržitelnou kulturou bojuje proti gentrifikaci města.

Silvia Pezzato

Je Italka, ale bydlí v Brně už několik let. Studovala environmentální studia na Fakultě sociálních studií a věnuje se participativním procesům ve městě, budování komunit a udržitelnému soužití.

VOXPOT

Je audiovizuální publicistický projekt zaměřený především na zahraničí. Věnujeme se nedostatečně pokrytým tématům, která ovlivňují českou debatu o světě.

Cílem projektu VOXPOT je nabídnout alternativu ke způsobu, jakým česká média informují o událostech v zahraničí a o jejich dopadu na Českou republiku. Za projektem kromě dalších stojí Vojtěch Boháč a Aneta Václavíková, kteří promítnou jeden ze svých reportážních filmů z Bosny.

Tea Davadze

Tea pracuje jako jedna z redaktorek Radio Marneuli ve stejnojmenném městečku v regionu Gruzie, který se nachází na hranicích s Arménii a Ázerbájdžánem.
Tea připravuje denní zprávy stejně jako politické, sociální nebo ekonomická témata. Radio Marneuli je první komunitní rádio v mediální historii Gruzie, jeho hlavní činností je umožnit lidem získat informace ve svém jazyce, zapojit se i vyjádřit své mínění.

Dominika Belanská

Dominika vymýšlí různé způsoby, jak do tvorby veřejného prostoru zapojit kreativním způsobem místní obyvatele a obyvatelky.
Věří, že je potřeba posilovat propojení mezi lidmi v komunitách i napříč různými sektory a disciplínami, abychom spolu ve městech a obcích žili šťastně, zdravě a spravedlivě. Dominika navrhuje a vede procesy participativního plánování, moderuje veřejná projednávání a přednáší na Slovensku, v ČR i v zahraničí.

Dagmar Najmanová

Absolvovala FŽP UJEP v Ústí nad Labem, obor Revitalizace krajiny, absolvovala také doplňkové pedagogické studium.
Ve Čmeláku pracuje jako odborná pracovnice ochrany přírody pro nelesní ekosystémy. Je zodpovědná za lokalitu mokřadů v Jablonném, koordinuje/realizuje zde všechny projekty a odborně garantuje revitalizaci, monitoring, zajištění managementu na lokalitě mokřadů.

Program co? kde? kdy?

Pátek 18. května 2018

9:00 - 9:30
Moudrá města - spuštění webu (prezentace a tisková konference) NESEHNUTÍ  9:00-10:00
9:00 - 10:00
Registrace
Moudrá města - spuštění webu (prezentace a tisková konference) NESEHNUTÍ  9:00-10:00
10:00 - 10:30
Úvodní slovo
10:30 - 11:00
Výzvy současné občanské společnosti Šárka Václavíková
11:00 - 11:30
Lokální komunity z ČR Transition Town a Bike Kitchen Brno
Jak a proč zapojovat děti do plánování rozvoje obcí a měst Martin Veselý
11:30 - 12:00
Community Lab: změna začíná spolu vzdělávání hackathon a další podpora komunit
Od aktivismu po radnici a zpět Dominika Belanská
Workshop Genderové stereotypy hrou  11:30-13:00
12:00 - 12:30
Mareena Andrea Kutliková
Město jsme my, participativní veřejné prostory ve Vídni Andrea Mann  12:00-13:00
Workshop Genderové stereotypy hrou  11:30-13:00 NESEHNUTÍ
12:30 - 13:00
Ethnocatering - catering s chutí exotiky Jakub Trnobranský
Město jsme my, participativní veřejné prostory ve Vídni Andrea Mann  12:00-13:00
Workshop Genderové stereotypy hrou NESEHNUTÍ  11:30-13:00
13:00 - 14:00
Oběd  
14:00 - 15:30
Grand Hotel Cosmopolis Susa Gunzner Sattler a Sibil Sattler  14:00-15:30
15:30 - 16:00
open mic&coffee time
Odvážné projekty oživující veřejný prostor Ondřej Chybík
16:00 - 16:30
Feministická fuga: posun, problém, přepis Asma Abbas  16:00-17:30
Cargo kola, ta pravá městská "SUVčka" Daniel Bohm  16:00-17:00
Workshop komunikace v konfliktních situacích Peter Guštafík  16:00-17:30
Workshop Nehierarchie aneb kdo tady šéfuje NESEHNUTÍ  16:00-17:30
16:30 - 17:00
Feministická fuga: posun, problém, přepis Asma Abbas  16:30-17:30
Cargo kola, ta pravá městská "SUVčka" Daniel Bohm  16:00-17:00
Workshop komunikace v konfliktních situacích Peter Guštafík  16:00-17:30
Workshop Nehierarchie aneb kdo tady šéfuje NESEHNUTÍ  16:00-17:30
17:00 - 17:30
Feministická fuga: posun, problém, přepis Asma Abbas  16:30-17:30
Lesk a bída komunitních proměn ve veřejném prostoru Marek Sivák
Workshop komunikace v konfliktních situacích Peter Guštafík  16:00-17:30
Workshop Nehierarchie aneb kdo tady šéfuje NESEHNUTÍ 16:00-17:30
17:30 - 18:00
Aktivismus za práva zvířa Martin Balluch  17:30-18:30
Zapojování veřejnosti do revitalizace mokřadu v obci Dagmar Najmanová
Women's rights in Armenia: Actions to adopt Law against domestic violence Sofya Piradyan
Život v radikálních komunitách, předpremiéra filmu a diskuze Vojtěch Boháč a Aneta Václavíková  17:30-18:30
18:00 - 18:30
Aktivismus za práva zvířa Martin Balluch  17:30-18:30
Život v radikálních komunitách, předpremiéra filmu a diskuze Vojtěch Boháč a Aneta Václavíková  17:30-18:30
19:30 - ...
After Party   

Sobota 19. května 2018

9:00 - 9:45
Registrace
9:45 - 10:00
Zahájení
10:00 - 10:30
Syreczech Dorota Osvaldová, Taher Kebab
Sociální podnikání: jak na to? Markéta Vinkelhoferová  10:00-11:30
Nadace via
10:30 - 11:00
Příběhy k poznání: síla storytellingu Julie Janečková, Barbora Babicová
Sociální podnikání: jak na to? Markéta Vinkelhoferová  10:00-11:30
Aktivistické versus byrokratické odbory? Marek Čaněk
11:00 - 11:30
Komunity za rovnost - panelová diskuse  11:00-12:30
Sociální podnikání: jak na to? Markéta Vinkelhoferová  10:00-11:30
Permakultura Eva Hauserová
11:30 - 12:00
Komunity za rovnost - panelová diskuse  11:00-12:30
Über den Tellerand - vařením ke vzájemnému poznávání Ester Bernsen  11:30-13:00
12:00 - 12:30
Komunity za rovnost - panelová diskuse  11:00-12:30
Über den Tellerand - vařením ke vzájemnému poznávání Ester Bernsen  11:30-13:00
12:30 - 13:00
Open mic
Über den Tellerand - vařením ke vzájemnému poznávání Ester Bernsen  11:30-13:00
13:00 - 14:00
Oběd  
14:00 - 14:30
Komunitní rádio v gruzínském Marneuli Tiko Davadze  14:00-15:00
Promítání dokumentu Ženy odvedle  14:00-15:30
Trial Error: DIY, umění a podpora udržitelného života Sandra Riekstina, Masha Servetnyk  14:00-15:30
14:30 - 15:00
Komunitní rádio v gruzínském Marneuli Tiko Davadze  14:00-15:00
Promítání dokumentu Ženy odvedle Julie Janečková, Barbora Babicová  14:00-15:30
Trial Error: DIY, umění a podpora udržitelného života Sandra Riekstina, Masha Servetnyk  14:00-15:30
15:00 - 15:30
Budování komunit v nesvobodném režimu Jan Paul
Promítání dokumentu Ženy odvedle Julie Janečková, Barbora Babicová  14:00-15:30
Trial Error: DIY, umění a podpora udržitelného života Sandra Riekstina, Masha Servetnyk  14:00-15:30
15:30 - 16:00
Open window: registrace na místě
Workshop: storytelling  15:30-17:00
MuralMoralMethod: Umění jako nástroj podpory komunit Krisztina Katona  15:30-17:00
16:00 - 16:30
Open window: registrace na místě
Workshop: storytelling  15:30-17:00
MuralMoralMethod: Umění jako nástroj podpory komunit Krisztina Katona  15:30-17:00
16:30 - 17:00
Workshop: storytelling  15:30-17:00
MuralMoralMethod: Umění jako nástroj podpory komunit Krisztina Katona  15:30-17:00
17:00 - 17:30
Závěr & rozloučení

Kde to bude?Najdete nás snadno!

Registrace Co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítra

Registrace byla ukončena

BarCamp NESEHNUTÍ je dvoudenní neformální konference, během které budou paralelně probíhat přednášky, workshopy a další doprovodné aktivity. Je jen na vás, jaký program si sami sestavíte.

V průběhu obou dnů bude k dispozici teplý i studený raut.
Tlumočení z anglického a německého jazyka do češtiny bude zajištěno.
Akce je zdarma, s možností dobrovolně přispět na aktivity pořádající organizace.

Přijďte a dokažte spolu s námi, že skutečná změna začíná spolu.